"Tự hào là một trong những Công ty đầu tiên ở Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế và sản xuất các thiết bị điều khiển dùng trong tòa nhà."

PNTech là nhà phân phối đồng thời là nhà sản xuất các thiết bị điều khiển, cảm biến chuyên dụng cho hệ thống HVAC và BMS. Chúng tôi cung cấp các giải pháp điều khiển và tối ưu hóa hệ thống HVAC, BMS, hầu hết các thiết bị đều hỗ trợ truyền chuẩn tòa nhà như BACNet, Modbus, SNMP. Đảm bảo kết nối linh hoạt với nhiều thiết bị có sẵn và hệ thống BMS khác.