Hiển thị từ 0 đến 9 / (11 sản phẩm)
Module mở rộng Module mở rộng RS485 1 ngõ ra 4 ngõ EXP-485 HUB
Tình trạng:Còn hàng
Module mở rộng Module mở rộng EXP-8BI8RO
Tình trạng:Còn hàng
Module mở rộng Module mở rộng EXP-8UI8RO-IP - Modbus RTU 485 & TCP
Tình trạng:Còn hàng
Module mở rộng Module mở rộng EXP-8UI8BI-IP - Modbus RTU 485 & TCP
Tình trạng:Còn hàng
Module mở rộng Module mở rộng EXP-8UI8AO-IP - Modbus RTU 485 & TCP
Tình trạng:Còn hàng
Module mở rộng Module In/Out có 4 ngõ vào BI chuẩn IP EXP-4BI-IP
Tình trạng:Còn hàng
Module mở rộng Module In/Out có 16 ngõ ra RO, IP EXP-16RO-IP
Tình trạng:Còn hàng
Module mở rộng Module In/Out có 16 ngõ ra RO EXP-16RO

Module In/Out có 16 ngõ ra RO EXP-16RO

Tình trạng:Còn hàng
Module mở rộng Module In/Out có 8 ngõ vào dạng UI, 8 ngõ ra AO EXP-8UI8AO

Module In/Out có 8 ngõ vào dạng UI, 8 ngõ ra AO EXP-8UI8AO

Tình trạng:Còn hàng