Hiển thị từ 0 đến 9 / (10 sản phẩm)
Chuyển đổi tín hiệu Bộ thu phát mạng MODBUSBộ thu phát mạng MODBUS
Tình trạng:Còn hàng
Chuyển đổi tín hiệu Bộ thu phát mạng LonWorks MOD9200LON
Tình trạng:Còn hàng
Chuyển đổi tín hiệu Bộ thu phát mạng BACnet MOD9200BNT
Tình trạng:Còn hàng
Chuyển đổi tín hiệu Bộ lặp tín hiệu Meshnet 900 RR2552
Tình trạng:Còn hàng
Chuyển đổi tín hiệu Bộ khuếch đại tín hiệu Analog ASA
Tình trạng:Còn hàng
Chuyển đổi tín hiệu Bộ chia tách tín hiệu ARM2
Tình trạng:Còn hàng
Chuyển đổi tín hiệu Bộ khuếch đại kép đầu ra Triac TOB
Tình trạng:Còn hàng
Chuyển đổi tín hiệu Module chuyển đổi tín hiệu 6N1-ISO

Module đọc tín hiệu 6 ngõ vào và xuất ra 1 ngõ ra trung bình

Tình trạng:Còn hàng
Chuyển đổi tín hiệu Module cách ly AIM1.1

Module cách ly AIM1.1

Tình trạng:Còn hàng