Trane Inc. là nhà sản xuất hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí và hệ thống quản lý và điều khiển tòa nhà. Công ty là một công ty con của Trane Technologies và là công ty kế thừa của Công ty Tiêu chuẩn Mỹ. Nó làm cho các sản phẩm dưới thương hiệu Trane và American Standard.

Results 1 - 6 of 6

Trane

Tracer™ UC210 Programmable VAV Controller

TheTracer UC210 is optimized for VAV applications and ...

Tracer™ XM30 Expansion Module

The Tracer XM30 Expansion Module provides additional points ...

Tracer™ XM32 Expansion Module

The Tracer XM32 Expansion Module provides additional points ...

Tracer™TD7 Display

The Tracer™TD7 Display features a touch-sensitive color ...

Tracer™UC600 Programmable Controller

The Tracer UC600 controller is a multi-purpose, ...