Cảm biến khói, dùng trong tòa nhà.

Độ nhạy cao - hàng USA

Results 1 - 2 of 2

Cảm biến khói

Cảm biến khói SL-2000-N

Cảm biến khói chuyên dùng cho hệ thống HVAC

SM-501-N

Cảm biến khói chuyên dùng trong hệ thống HVAC