Page 1 of 12
Results 1 - 24 of 278

A/100-2W-BBS

Cảm biến nút A/100-2W-BBS

A/100-2W-BP

Cảm biến nhiệt độ A/100-2W-BP.

A/100-2W-R

Cảm biến nhiệt độ phòng A/100-2W-R, 100 Ohm

A/20K-I-4''-PB

Cảm biến nhiệt độ A/20K-I-4''-PB, 20KΩ

A/20K-S-PB

Cảm biến nhiệt độ ngoài đường ống A/20K-S-PB, 20KΩ Ứng ...

A/2252-S-PB

Cảm biến nhiệt độ ngoài đường ống A/2252-S-PB, 2.252KΩ Ứng ...

A/3K-SP

Cảm biến nhiệt độ A/3K-SP, 3KΩ

A/AN -BP-6'CL2P

Cảm biến nhiêt độ A/AN-BP-6'CL2P, 10KΩ Cảm biến nhiệt độ ...

A/AN-BP

Cảm biến nhiệt độ A/AN-BP, 10KΩ

A/CP-BP

Cảm biến nhiệt độ A/CP-BP, 10KΩ Cảm biến nhiệt độ loại ...

A/CR-DC-12A

Relay điều khiển A/CR-DC-12A.

A/CS

Công tắc dòng điện A/CS. Loại Solid-Core nguyên khối ...

A/RH5-R

Cảm biến độ ẩm phòng A/RH5-R, sai số 5%. Độ ẩm 0-100% Ngõ ...

A/SCTV-250

Cảm biến dòng điện A/SCTV-250. Bộ cảm biến ACI với đầu ra ...

A/TT1K-D-4''-PB

Cảm biến nhiệt độ A/TT1K-D-4"-PB là loại cảm biến chuyên ...

Bộ khuếch đại kép đầu ra Triac TOB

TOB của ACI là bộ khuếch đại kép đầu ra Triac.

A/1.8K-A-4'-PB

Cảm biến nhiệt độ A/1.8K-A-4'-PB, 1.8KΩ

A/1.8K-BP

Cảm biến nhiệt độ A/1.8K-BP, 1.8KΩ

A/1.8K-BP-6'CL2P

Cảm biến nhiêt độ A/1.8K-BP-6'CL2P, 1.8KΩ Cảm biến nhiệt ...

A/1.8K-D-4''-PB

Cảm biến nhiệt đường ống A/1.8K-D-4''-PB, 1.8KΩ

A/1.8K-DO-4''

Cảm biến nhiệt độ đường ống A/1.8K-DO-4'', 1.8KΩ

A/1.8K-FA-24'-PB

Cảm biến nhiệt độ A/1.8K-FA-24'-PB, 1.8KΩ

A/1.8K-I-4''-PB

Cảm biến nhiệt độ A/1.8K-I-4''-PB, 1.8KΩ

Page 1 of 12