Hệ thống điều khiển

Hệ thống giám sát chất lượng không khí

04/06/2021 14:37

Mô hình hệ thống

1

Tính Năng

Giao diện có tính tùy biến cao, cho phép chỉnh sửa dễ dàng theo yêu cầu của người sử dụng.Lưu nhật ký các giá trị thông số theo giờ, ngày, tuần, tháng,…Hiển thị nhật kí thiết bị dạng biểu đồ theo ngày.Cho phép người dùng có thể tạo, xóa, cập nhật các thông số cài đặt, hiển thị và ghi nhật kí.Giám sát các thông số của môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, CO, CO2,... Trong quá trình hoạt động của hệ thống nếu có bất kỳ thông số nào vượt ngưỡng cho phép hoặc trở về trạng thái bình thường thì hệ thống sẽ thực hiện cảnh báo tự động qua Email/ SMS và màn hình vận hành.

2

 

Giám sát các thông số kỹ thuật như nhiệt độ, độ ẩm, áp suất. Nếu có thông số nào hoạt động không đúng yêu cầu thiết kế, hệ thống sẽ tự động cảnh báo, gửi email hoặc tin nhắn.

 

3

 

Tính năng quản lí tài khoản đăng nhập, phân quyền truy cập, tạo hình ảnh giao diện tùy ý người quản lí.
Quản lí danh sách các cảnh báo, cài đặt giá trị cảnh báo cho hệ thống.

 

3

Sơ Đồ & Thiết Bị Cho Hệ Thống

Bộ điều khiển trung tâm BCU tích hợp phần mềm điều khiển Control BMS Software lắp ở tủ trung tâm đóng có vai trò quản lí toàn bộ hệ thống đồng thời cho phép người dùng kết nối và giám sát hầu thế các loại cảm biến trên thị trường.
Bộ đọc tín hiệu của cảm biến model P/HnT-L giúp hiển thị các giá trị thông số môi trường được đọc qua cảm biến.
Hệ thống sử dụng cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, cảm biến chênh áp gió phòng, cảm biến CO, CO2 và nhiều cảm biến khác.

 

3