Nhà sản xuất:
Chọn nhà sản xuất
Results 217 - 240 of 254

Cảm biến nhiệt độ không khí bên ngoài không dây

Cảm biến nhiệt độ không khí bên ngoài không dây Model: ...

Cảm biến nhiệt độ khu vực nguy hiểm

Cảm biến nhiệt độ khu vực nguy hiểm Room & Duct/Immersion ...

Cảm biến nhiệt độ phòng không dây

Cảm biến nhiệt độ phòng không dây với các bộ thu. Model: ...

Cảm biến nhiệt độ đường ống nước không dây

Cảm biến nhiệt độ đường ống nước không dây. Model: FT2630

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí bên ngoài không dây

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí bên ngoài không dây. ...

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm phòng không dây

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm phòng không dây. Model: WH2630

Cảm biến đo áp suất ngoài trời A/O-PUP-H

A / O-PUP-H của ACI là một cổng đón nhận sử dụng kết hợp ...

Chai Glycol

Chai Glycol. Dung dịch giúp tránh đóng băng xung quanh cảm ...

Công tắc chênh áp gió 930-Series

Công tắc chênh áp gió được sử dụng rộng rãi trong điều ...

Ống Pitot nhôm SPT

SPT của ACI là một ống nhôm có thể được sử dụng để đo áp ...