Results 1 - 9 of 9

Cảm biến chênh áp gió

Cảm biến áp suất ngoài trời A/O-PUP-V

A / O-PUP-V của ACI là một cổng đón nhận sử dụng kết hợp ...

Cảm biến chênh áp gió A/DLP-001-W-U-N-A-0

Cảm biến chênh áp gió A/DLP-001-W-U-N-A-0. Phạm vi: 0-1'' ...

Cảm biến chênh áp gió A/DLP-010-W-U-N-A-0

Cảm biến chênh áp gió A/DLP-010-W-U-N-A-0. Phạm vi: ...

Cảm biến chênh áp gió A/DLP-040-W-U-N-A-0.

Cảm biến chênh áp gió A/DLP-040-W-U-N-A-0. Phạm vi: 0-40'' ...

Cảm biến chênh áp gió A/MLP2

Cảm biến chênh áp gió Cảm biến được ứng dụng vào việc ...

Cảm biến đo áp suất ngoài trời A/O-PUP-H

A / O-PUP-H của ACI là một cổng đón nhận sử dụng kết hợp ...

Ống Pitot nhôm SPT

SPT của ACI là một ống nhôm có thể được sử dụng để đo áp ...

Ống Pitot nhôm VPT

VPT của ACI là một ống nhôm có thể được sử dụng để đo áp ...