Cảm biến áp suất gió dùng cho hệ thống điều khiển, hệ thống BMS, hệ thống HVAC.

Xuất xứ USA, ngõ ra 4-20mA 2 dây