Tủ điều khiển và động lực

 

Chúng tôi hỗ trợ  thiết kế, thi công và lập trình điều khiển cho các hệ thống điều khiển theo yêu cầu của khách hàng với một số đặc tính nổi bậc như sau:

  • Công suất động cơ đến 1000 HP
  • Điện áp 600V
  • IP 30- 43
  • Tủ điện được lắp đặt và lập trình với PLC, HMI, các bộ điều khiển chuyên dụng hoặc bộ điều khiển và màn hình của PNTECH CONTROLS.
  • Hỗ trợ tư vấn thiết kế hệ thống đồng thời cam kết hệ đảm bảo hệ thống hoạt động đúng và ổn định sau khi lắp đặt.