Thiết kế hệ thống BMS

 

1. Tư vấn, thiết kế và thi công hệ thống điều khiển tòa nhà (BMS).

Hiện công ty đang hoạt động trên một số lĩnh vực chính như:

+ Thiết kế và thi công hệ thống điều khiển tòa nhà BMS

+ Tư vấn, thiết kế và thi công hệ thống giám sát điều khiển thiết bị tòa nhà thông minh.

 

2. Tư vấn, thiết kế và thi công hệ thống điều hoà không khí.

+ Thiết kế hệ thống làm lạnh cho tòa nhà, kho lạnh cho siêu thị, trung tâm thương mại …

 

3. Bảo trì hệ thống lạnh và hệ thống điều khiển tòa nhà BMS

+ Nhận bảo trì, bảo dưỡng hệ thống lạnh trung tâm của tòa nhà (chiller)

+ Nhận bảo trì hệ thống điều khiển BMS