Hướng dẫn cấu hình phần mềm điều khiển DDC-Configurator

DDC Config 3

Màn hình overview

 

DDC Config 1

Universal input:

 

- Raw value: Hiển thị dữ liệu chưa qua tính toán như dữ liệu dòng điện, điện áp, điện trở hoặc nhiệt độ từ các cảm biến

- Actual value: Hiển thị dữ liệu dạng bình thường sau khi tính toán như giá trị CO, CO2, áp suất, nhiệt độ, độ ẩm, .....

- Calculate value: Hiển thị giá trị sau khi tính toán bằng các thuật toán Max, Min, Average

- Analog Output: Hiển thị giá trị ngõ ra hiện tại tính bằng %. 0 --> 100% tương ứng 0-20mA.

- Relay Output: Hiển thị giá trị ngõ ra relay. On màu xanh, Off màu đỏ.

 

Màn hình Config

 

DDC Config 2

 

Màn hình cho phép người dùng cấu hình toàn bộ các thông số của bộ điều khiển.

Cấu hình ngõ vào đa chức năng (Universal input)

1. Chọn ngõ vào đa chức năng muốn sử dụng (DDC-C46 có 12 ngõ vào đa chức năng)

 

DDC Config UI2

 

2. Chọn loại cấu hình bạn sử dụng. 12 ngõ vào đa chức năng cấu hình trực tiếp bằng phần mềm. Bộ điều khiển sẽ tự động cấu hình lại sau khi người dùng update dữ liệu.

 

DDC Config UI1

 

3. Cấu hình các thông số cơ bản để bạn chọn. Dòng điện tính bằng mA, hệ số nhân 10; Điện áp tính bằng Volt, hệ số nhân 10; điện trở tính bằng Ohm, hệ số nhân 1; Nhiệt độ dạng thermistor ra nhiệt độ chuẩn hệ số nhân 10.

 

DDC Config UI0

 

- UI Type: Loại ngõ vào

- Calibration: Hệ số calib cho cảm biến. Hệ số này được cộng trực tiếp vào giá trị hiển thị thực tế (Actual value).

- Min Input: Giá trị thấp nhất ngõ vào quy đổi

- Min Input: Giá trị cao nhất ngõ vào quy đổi.

- Min Real Value: Giá trị thấp nhất ngõ vào thực tế

- Max Real Value: Giá trị cao nhất ngõ vào thực tế.

- Connect to channel: Kênh tính toán mà ngõ vào này sẽ kết nối.

Như hình trên ta cấu hình ngõ vào cho cảm biến độ ẩm có ngõ ra dạng dòng điện 4-20mA tương ứng giá trị thực 0-100% độ ẩm. Tín hiệu sau khi tính toán được kết nối vào kênh tính toán số 1.

 

Cấu hình cho các bộ tính toán:

 

 DDC Config Calculat 0             DDC Config Calculat 1           DDC Config Calculat 2

 Bộ điều khiển có 10 kênh tính toán cho phép bạn sử dụng tối đa 10 ngõ ra gồm 4 ngõ ra analog và 6 ngõ ra relay. Bạn có thể chọn từng ngõ tính toán với các chế độ Max, Min, tính toán trung bình. Chế độ Auto = Max.

 

Cấu hình ngõ ra analog

 

Ngõ ra Analog được dùng trong các ứng dụng điều khiển tuyến tính như điều khiển biến tần, van xả gió và các hệ thống khác ...

DDC Config AO 3

Chọn ngõ ra Analog mà bạn muốn sử dụng. Ngõ ra này tương ứng với phần cứng của DDC-C46. DDC-C46 có 4 ngõ ra dòng điện 0-20mA.

DDC Config AO 2

Chế độ Override. Khi ở chế độ Override ngõ ra sẽ xuất trực tiếp giá trị hiển thị trong Override value. Giá trị 0 .. 100 tương ứng 0 .. 20mA

Chế độ Override được dùng khi bạn muốn test biến tần, Actuator damper và các thiết bị điều khiển khác. Khi không sử dụng ngõ ra này ta chọn Override Enable = Enable. Override Value = 0 để bộ điều khiển không xuất tín hiệu ra ngoài.

Khi chế độ Override bị Disable, bộ điều khiển sẽ hoạt động theo phần mềm. Đọc dữ liệu ngõ vào, tính toán PID và xuất ra ngoài.

DDC Config AO 4

Read from channel: Như ở trên ta có 10 kênh tính toán, ta có thể dùng bất kỳ kênh nào làm ngõ vào điều khiển cho ngõ ra AO.

DDC Config AO 5

Control Mode: Chế độ điều khiển Giảm/ Tăng. Cho phép người dùng cấu hình theo yêu cầu của mình. Ví dụ trong hệ tăng áp cầu thang, nếu ta dùng biến tần để tăng áp suất trong cầu thang ta chọn chế độ INCREASE, nếu ta dùng van xả áp để giảm áp suất trong cầu thang xuống ta chọn chế độ DECREASE.

 

DDC Config AO 1

- Override Enale: Cho phép / không cho phép Override hoạt động.

- Override Value: Giá trị ngõ ra cưỡng bức khi ở chế độ Override.

- P value: Hệ số P trong điều khiển PID

- I value: Hệ số I trong điều khiển PID

- D value: Hệ số D trong điều khiển PID

- T value: Thời gian quét của khối PID. 50 tương ứng 5 giây.

- Select AO Pin: Chọn ngõ ra Analog để cấu hình

- Min Output: Giá trị ngõ ra thấp nhất của ngõ ra AO tương ứng. 10 tương ứng 10%, tương ứng 2 mA.

- Max Output: Giá trị ngõ ra cao nhất cho phép của ngõ AO. 100 tương ứng 100%, tương ứng 20mA.

- Read from channel: Kênh tính toán được dùng làm ngõ vào.

- Set point: Điểm set point của hệ thống do người dùng yêu cầu.

- Control Mode: Chế độ điều khiển (tăng hoặc giảm)

Cấu hình trên thường được dùng trong hệ tăng áp cầu thang sử dụng valve xả gió.

 

Cấu hình ngõ ra relay

 

DDC Config DO 2

DDC-C46 có 6 ngõ ra relay, bạn có thể sử dụng 6 relay này cho các mục đích khác nhau.

DDC Config DO 3

Chế độ Override của Relay chỉ có 2 trạng thái là ON / OFF. Ở chế độ Override (Override Enable = Enable), khi ON tiếp điểm tương ứng sẽ đóng lại, khi OFF tiếp điểm sẽ hở ra.

 

 DDC Config DO 1

 Các relay điều khiển bằng chế độ so sánh với các giá trị cài đặt như sau:

- Override Enable: Cho phép chạy chế độ Override (chạy cưỡng bức bỏ qua chương trình)

- Override Value: Giá trị xuất ra khi ở chế độ Override.

- Set point: điểm cài đặc kích hoạt khi hệ thống đạt.

- Diff value: Điểm cài đặt vượt lố cho phép trong hệ thống.

- Select DO Pin: DO 01 đến DO 06 tương ứng với 6 ngõ ra relay.

- Read form Channel: Ngõ vào so sánh được lấy từ 10 bộ tính toán ở trên.

- Control Mode: Chế độ điều khiển tăng hoặc giảm.

Ở chế độ tăng (INCREASE) khi giá trị ngõ vào thấp hơn Setpoint ngõ ra ON, khi giá trị ngõ vào vượt qua giá trị (Setpoint value + Diff value), ngõ ra sẽ OFF.

Ở chế độ giảm (DECREASE) khi giá trị ngõ vào lớn hơn Setpoint ngõ ra sẽ ON, khi giá trị ngõ vào nhỏ hơn giá trị (Setpoint value + Diff value), ngõ ra sẽ OFF.

 

Truyền thông đến bộ DDC.

DDC Config Connection

- Comport: Khi bạn kết nối cáp nạp vào bộ điều khiển, cài đặt Driver, hệ thống sẽ nhận dạng cáp nạp là một cổng Com. Khi cổng kết nối đã hoạt động ổn định. Mở phần mềm lên, phần mềm sẽ tìm các cổng tương thích để bạn chọn.

- Baudrate: Baudrate mặc định của phần mềm là 38400.

- Address: Địa chỉ mặc định của phần mềm là 1. Bảng update sắp tới sẽ bổ sung thêm các tính năng update thông số trực tiếp từ phần mềm.

- Nút nhấn Connect / Disconnect: Cho phép bạn kết nối hoặc ngắt kết nối với bộ DDC.

- Read from DDC: Cho phép người dùng đọc các thông số hiện tại từ bộ điều khiển DDC lên phần mềm. Các giá trị đọc được sẽ cập nhật trực tiếp lên phần mềm.

- Write to DDC: Ghi giá trị cài đặt trên phần mềm xuống DDC.

- Load from PC: Đọc cấu hình đã lưu trên máy tính.

- Write to PC: Ghi toàn bộ cấu hình hiện tại trên phần mềm để lưu trữ, sử dụng cập nhật vào các bộ DDC khác trong quá trình thay thế.

DDC Config Save

File cấu hình hệ thống được lưu trữ với dạng xml theo hình.

 

Ghi nhận nhật ký với tính năng Datalog của DDC-Configurator

 

Cập nhật DDC-Configurator Software ngày 06 tháng 12 năm 2017. Bổ sung thêm tính năng ghi nhật ký hệ thống.

DDC Config Datalog 01

Phần mềm cho phép ghi nhận tên của các ngõ vào cảm biến, ngõ ra Analog và ngõ ra Relay giúp người dùng dễ sử dụng file data log hơn.

Nút nhấn Start: Cho phép người dùng bắt đầu ghi nhận nhật ký. Quá trình ghi nhật ký chỉ có thể được kích hoạt khi người dùng kết nối với bộ điều khiển. Nút Start chuyển thành Stop.

Nút nhấn Pause: Cho phép người dùng tạm ngưng quá trình ghi nhận nhật ký. Sau khi được nhấn nút tính năng này sẽ chuyển thành "Continue" cho phép người dùng tiếp tục ghi nhận nhật ký.

Nút nhấn Open Folder: Cho phép người dùng mở folder chứa nhật ký.

DDC Config Datalog 02

Nhật ký được lưu dưới dạng file *.csv cho phép người dùng sử dụng mở bằng nhiều phần mềm như Excel, Open Office ... 

Log time Cycle: Chu kỳ ghi nhận nhật ký do người dùng cấu hình với thời gian nhỏ nhất là 1 giây.

 

Phần mềm miễn phí, link download:

Download DDC Configurator

Catalog bộ điều khiển DDC-C46

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi.

Mọi chi tiết về thiết kế, phần mền, cải tiến kỹ thuật bạn vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Công Nghệ PNTECH. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.