BACnet to Modbus GateWay

PrintEmail
Bộ chuyển đổi giao thức Bacnet Modbus RTU/IP
Description

BB2-7010-01 cho phép chuyển đổi giữa giao thức BACNET và Modbus TCP và Modbus RTU. BB2-7010-01 sử dụng board mạch nhúng tích hợp web server cho phép cài đạt, thiết lập cấu hình thông qua web browser (IE,Firefox,Opera,..).

Những đánh giá

There are yet no reviews for this product.