Nhà sản xuất:
ACI
Page 1 of 2
Results 1 - 24 of 32

Cảm biến nhiệt dạng thỏi

A/AN -BP-6'CL2P

Cảm biến nhiêt độ A/AN-BP-6'CL2P, 10KΩ Cảm biến nhiệt độ ...

A/AN-BP

Cảm biến nhiệt độ A/AN-BP, 10KΩ

A/CP-BP

Cảm biến nhiệt độ A/CP-BP, 10KΩ Cảm biến nhiệt độ loại ...

A/1.8K-BP

Cảm biến nhiệt độ A/1.8K-BP, 1.8KΩ

A/1.8K-BP-6'CL2P

Cảm biến nhiêt độ A/1.8K-BP-6'CL2P, 1.8KΩ Cảm biến nhiệt ...

A/1.8K-W-6'

Cảm biến nhiệt độ đầu dò từ xa A/1.8K-W-6', 1.8KΩ

A/100-2W-BP-6'CL2P

Cảm biến nhiêt độ A/100-2W-BP-6'CL2P, 100Ω Cảm biến nhiệt ...

A/100-2W-W-6'

Cảm biến nhiệt độ đầu dò từ xa A/100-2W-W-6', 100Ω

A/100-3W-BP

Cảm biến nhiệt độ A/100-3W-BP

A/100-3W-BP-6'CL2P

Cảm biến nhiệt độ A/100-3W-BP-6'CL2P.

A/100-3W-W-6'

Cảm biến nhiệt đô A/100-3W-W-6', 100Ω 3 dây.

A/100-LTS-6'

Cảm biến nhiệt độ tủ lạnh A/100-LTS-6'

A/1K-2W-BP

Cảm biến nhiệt độ A/1K-2W-BP

A/1K-2W-W

Cảm biến nhiệt độ A/1K-2W-W

A/1K-3W-BP

Cảm biến nhiệt độ A/1K-3W-BP.

A/1K-3W-BP-6'CL2P

Cảm biến nhiệt độ A/1K-3W-BP-6'CL2P

A/1K-3W-W-6'

Cảm biến nhiệt độ A/1K-3W-W-6'

A/1K-LTS-10'

Cảm biến nhiệt độ tủ lạnh A/1K-LTS-10'.

A/20K-BP

Cảm biến nhiệt độ A/20K-BP, 20KΩ

A/20K-BP-6'CL2P

Cảm biến Desc nhiêt độ A/20K-BP-6'CL2P, 20KΩ Cảm biến ...

A/20K-DO-4''

Cảm biến nhiệt độ đường ống A/20K-DO-4'', 20KΩ

A/20K-W-6'

Cảm biến nhiệt độ đầu dò từ xa A/20K-W-6', 20KΩ

Page 1 of 2