Nhà sản xuất:
Chọn nhà sản xuất
Page 1 of 3
Results 1 - 24 of 69

Cảm biến nhiệt độ đường ống

A/20K-I-4''-PB

Cảm biến nhiệt độ A/20K-I-4''-PB, 20KΩ

A/20K-S-PB,

Cảm biến nhiệt độ ngoài đường ống A/20K-S-PB, 20KΩ Ứng ...

A/2252-S-PB

Cảm biến nhiệt độ ngoài đường ống A/2252-S-PB, 2.252KΩ Ứng ...

A/TT1K-D-4''-PB

Cảm biến nhiệt độ A/TT1K-D-4"-PB là loại cảm biến chuyên ...

A/1.8K-A-4'-PB

Cảm biến nhiệt độ A/1.8K-A-4'-PB, 1.8KΩ

A/1.8K-D-4''-PB

Cảm biến nhiệt đường ống A/1.8K-D-4''-PB, 1.8KΩ

A/1.8K-DO-4''

Cảm biến nhiệt độ đường ống A/1.8K-DO-4'', 1.8KΩ

A/1.8K-FA-24'-PB

Cảm biến nhiệt độ A/1.8K-FA-24'-PB, 1.8KΩ

A/1.8K-I-4''-PB

Cảm biến nhiệt độ A/1.8K-I-4''-PB, 1.8KΩ

A/1.8K-RA-18''-PB

Cảm biến nhiệt độ A/1.8K-RA-18''-PB, 1.8KΩ

A/1.8K-S-PB

Cảm biến nhiệt độ ngoài đường ống A/1.8K-S-PB, 1.8KΩ Ứng ...

A/100-2W-D-4''-EH

Cảm biến nhiệt độ đường ống A/100-2W-D-4''-EH

A/100-2W-D-4''-PB

Cảm biến nhiệt độ đường ống A/100-2W-D-4''-PB. Cảm biến ...

A/100-2W-DO-4''

Cảm biến nhiệt độ đường ống A/100-2W-DO-4''.

A/100-2W-I-6''-PB

Cảm biến nhiệt độ A/100-2W-I-6''-PB, 100Ω

A/100-2W-S-PB

Cảm biến nhiệt độ ngoài đường ống A/100-2W-S-PB''. Các ứng ...

A/100-3W-D-4

Cảm biến nhiệt độ đường ống A/100-3W-D-4"-EH

A/100-3W-D-4''-PB

Cảm biến nhiệt độ đường ống A/100-3W-D-4''-PB được thiết kế ...

A/100-3W-DO-4''

Cảm biến nhiệt độ A/100-3W-DO-4" Đo đường ống loại không ...

A/100-3W-I-2.5

Cảm biến nhiệt độ A/100-3W-I-2.5"-PB.

A/100-3W-S-PB

Cảm biến nhiệt độ bên ngoài đường ống A/100-3W-S-PB. Các ...

A/1K-2W-A-8'-PB

Cảm biến nhiệt độ A/1K-2W-A-8'-PB

A/1K-2W-D-4

Cảm biến nhiệt độ đường ống A/1K-2W-D-4"-PB

A/1K-2W-DO-4''.

Cảm biến nhiệt độ đường ống A/1K-2W-DO-4''.

Page 1 of 3