Nhà sản xuất:
Chọn nhà sản xuất
Page 1 of 12
Results 1 - 24 of 273

A/MCS

Công tắc dòng điện A/MCS. Loại Solid-Core nguyên khối ...

A/MSCS

Công tắc dòng điện A/MSCS Loại Split-Core có thể tách rời ...

A/CTA-250

Cảm biến dòng điện A/CTA-250. Bộ cảm biến ACI với đầu ra 4 ...

A/RH2-D

Cảm biến độ ẩm lắp ống gió A/RH2-D. Ngõ ra dòng điện 2 dây ...

A/RH3-D

Cảm biến độ ẩm ống gió A/RH3-D. Ngõ ra dòng điện 2 dây ...

A/RH5-D

Cảm biến độ ẩm ống gió A/RH5-D. Ngõ ra dòng điện 2 dây ...

A/CP-D-4''-PB

Cảm biến nhiệt độ đường ống A/CP-D-4''-PB, 10KΩ

A/CP-I-4''-PB

Cảm biến nhiệt độ A/CP-I-4''-PB, 10KΩ

A/CP-O-EH

Cảm biến nhiệt độ ngoài trời A/CP-O-EH, 10KΩ

A/CP-A-8'-PB

Cảm biến nhiệt độ A/CP-A-8'-PB,10KΩ

A/CP-R

Cảm biến nhiệt độ A/CP-R, 10KΩ

A/RH2-O

Cảm biến độ ẩm ngoài trời A/RH2-O. Ngõ ra dòng điện 2 dây ...

A/RH5-O

Cảm biến độ ẩm ngoài trời A/RH5-O. Ngõ ra dòng điện 2 dây ...

A/CO-R

Cảm biến đo nồng độ khí CO A/CO-R.

A/CO2-DUCT

Cảm biến CO2 đường ống A/CO2-DUCT

A/CO2-R

Cảm biến nồng độ khí CO2 A/CO2-R

A/1K-2W-I-4''-PB

Cảm biến nhiệt độ đường ống A/1K-2W-I-4''-PB.

Cảm biến chênh áp gió A/MLP2

Cảm biến chênh áp gió Cảm biến được ứng dụng vào việc ...

SM-501-N

Cảm biến khói chuyên dùng trong hệ thống HVAC

Page 1 of 12