Nhà sản xuất:
Chọn nhà sản xuất
Results 217 - 240 of 273

Cảm biến áp suất ngoài trời A/O-PUP-V

A / O-PUP-V của ACI là một cổng đón nhận sử dụng kết hợp ...

Cảm biến chênh áp gió A/DLP-001-W-U-N-A-0

Cảm biến chênh áp gió A/DLP-001-W-U-N-A-0. Phạm vi: 0-1'' ...

Cảm biến chênh áp gió A/DLP-010-W-U-N-A-0

Cảm biến chênh áp gió A/DLP-010-W-U-N-A-0. Phạm vi: ...

Cảm biến chênh áp gió A/DLP-040-W-U-N-A-0.

Cảm biến chênh áp gió A/DLP-040-W-U-N-A-0. Phạm vi: 0-40'' ...

Cảm biến chênh áp gió A/MLP2

Cảm biến chênh áp gió Cảm biến được ứng dụng vào việc ...

Cảm biến khí B5-Series

Cảm biến khí B5-Series. Dòng B5 là bộ truyền khí "thông ...

Cảm biến khói SL-2000-N

Cảm biến khói chuyên dùng cho hệ thống HVAC

Cảm biến nhiệt độ không khí bên ngoài không dây

Cảm biến nhiệt độ không khí bên ngoài không dây Model: ...

Cảm biến nhiệt độ khu vực nguy hiểm

Cảm biến nhiệt độ khu vực nguy hiểm Room & Duct/Immersion ...

Cảm biến nhiệt độ phòng không dây

Cảm biến nhiệt độ phòng không dây với các bộ thu. Model: ...

Cảm biến nhiệt độ đường ống nước không dây

Cảm biến nhiệt độ đường ống nước không dây. Model: FT2630

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí bên ngoài không dây

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí bên ngoài không dây. ...

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm phòng không dây

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm phòng không dây. Model: WH2630

Cảm biến đo áp suất ngoài trời A/O-PUP-H

A / O-PUP-H của ACI là một cổng đón nhận sử dụng kết hợp ...

Chai Glycol

Chai Glycol. Dung dịch giúp tránh đóng băng xung quanh cảm ...