Results 217 - 240 of 278

Cảm biến ánh sáng

Cảm biến ánh sáng PL/S-1000-20

Cảm biến ánh sáng A/LLS

Cảm biến ánh sáng A/LLS của ACI

Cảm biến áp suất gió A/DLP

Cảm biến áp suất gió A/DLP. Ứng dụng bao gồm: xây dựng và ...

Cảm biến áp suất ngoài trời A/O-PUP-V

A / O-PUP-V của ACI là một cổng đón nhận sử dụng kết hợp ...

Cảm biến chênh áp gió A/DLP-001-W-U-N-A-0

Cảm biến chênh áp gió A/DLP-001-W-U-N-A-0. Phạm vi: 0-1'' ...

Cảm biến chênh áp gió A/DLP-010-W-U-N-A-0

Cảm biến chênh áp gió A/DLP-010-W-U-N-A-0. Phạm vi: ...

Cảm biến chênh áp gió A/DLP-040-W-U-N-A-0.

Cảm biến chênh áp gió A/DLP-040-W-U-N-A-0. Phạm vi: 0-40'' ...

Cảm biến chênh áp gió A/MLP2

Cảm biến chênh áp gió Cảm biến được ứng dụng vào việc ...

Cảm biến chống đông dàn Coil

Freeze Stat - Cảm biến chống đông dàn coil

Cảm biến khí B5-Series

Cảm biến khí B5-Series. Dòng B5 là bộ truyền khí "thông ...

Cảm biến khói SL-2000-N

Cảm biến khói chuyên dùng cho hệ thống HVAC

Cảm biến nhiệt độ không dây

Cảm biến nhiệt độ không dây. Model: SST5630

Cảm biến nhiệt độ không khí bên ngoài không dây

Cảm biến nhiệt độ không khí bên ngoài không dây Model: ...

Cảm biến nhiệt độ khu vực nguy hiểm

Cảm biến nhiệt độ khu vực nguy hiểm Room & Duct/Immersion ...

Cảm biến nhiệt độ phòng không dây

Cảm biến nhiệt độ phòng không dây với các bộ thu. Model: ...

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm phòng P/HnT-R

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm phòng P/HnT-R

Cảm biến nhiệt độ đường ống nước không dây

Cảm biến nhiệt độ đường ống nước không dây. Model: FT2630

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí bên ngoài không dây

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí bên ngoài không dây. ...