Results 145 - 168 of 278

A/CR-12DC-12A

Relay điều khiển A/CR-12DC-12A

A/CR-230AC-8A

Relay điều khiển A/CR-230AC-8A

A/CR-24AC-10A

Relay điều khiển A/CR-24AC-10A

A/CR-DC-5A

Relay điều khiển A/CR-DC-5A

A/CSX

Công tắc dòng điện A/CSX. Loại Solid-Core nguyên khối ...

A/CTA-250

Cảm biến dòng điện A/CTA-250. Bộ cảm biến ACI với đầu ra 4 ...

A/CTA-5

Cảm biến dòng điện A/CTA-5. Bộ cảm biến ACI với đầu ra 4 ...

A/CTA-50

Cảm biến dòng điện A/CTA-50. Bộ cảm biến ACI với đầu ra 4 ...

A/CTE-250

Cảm biến dòng điện A/CTE-250. Bộ cảm biến ACI với đầu ra 0 ...

A/CTE-50

Cảm biến dòng điện A/CTE-50. Bộ cảm biến ACI với đầu ra 0 ...

A/CTV-250

Cảm biến dòng điện A/CTV-250. Bộ cảm biến ACI với đầu ra 0 ...

A/CTV-50

Cảm biến dòng điện A/CTV-50. Bộ cảm biến ACI với đầu ra 0 ...

A/DBL-205

Công tắc chênh áp gió A/DBL-205

A/DIFF-ENT

Bộ điều khiển chuyển đổi nhiệt độ, độ ẩm A/DIFF-ENT

A/ENT

Bộ điều khiển chuyển đổi nhiệt độ, độ ẩm A/ENT.

A/ENT-CTRL

Bộ điều khiển chuyển đổi nhiệt độ, độ ẩm A/ENT-CTRL

A/MCS

Công tắc dòng điện A/MCS. Loại Solid-Core nguyên khối ...

A/MSCS

Công tắc dòng điện A/MSCS Loại Split-Core có thể tách rời ...

A/RH-R-LCD

Cảm biến độ ẩm hiển thị LCD A/RH-R-LCD

A/RH1-D

Cảm biến độ ẩm lắp ống gió A/RH1-D. Ngõ ra dòng điện 2 dây ...

A/RH1-O

Cảm biến độ ẩm ngoài trời A/RH1-O. Ngõ ra dòng điện 2 dây ...

A/RH1-R

Cảm biến độ ẩm trong phòng A/RH1-R. Ngõ ra dòng điện 2 dây ...

A/RH1-TT100-D

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm đường ống A/RH1-TT100-D.

A/RH1-TT100-O

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm ngoài trời A/RH1-TT100-O