Results 1 - 4 of 4

Module giao tiếp

Bộ khuếch đại kép đầu ra Triac TOB

TOB của ACI là bộ khuếch đại kép đầu ra Triac.

Bộ điều khiển vào Analog, ngõ ra Relay điều chỉnh ATL

ATL là bộ điều khiển ngõ vào Analog, ngõ ra Relay điều ...