ACI là nhà sản xuất cảm biến chất lượng cao chuyên nghiệp trong lĩnh vực HVAC từ năm 1991.
Chúng tôi đã đạt được nhiều giải thưởng liên quan đến Nhà nước và Công nghiệp kể từ khi thành lập. Phương châm của công ty chúng tôi là “Engineering a Better Sensor Solution” - “Làm cho cảm biến ngày càng tốt hơn” và đó cũng là mục tiêu của mỗi phòng ban tại ACI.

 

Page 1 of 10
Results 1 - 24 of 232

ACI

A/100-2W-BBS

Cảm biến nút A/100-2W-BBS

A/100-2W-BP

Cảm biến nhiệt độ A/100-2W-BP.

A/100-2W-R

Cảm biến nhiệt độ phòng A/100-2W-R, 100 Ohm

A/20K-I-4''-PB

Cảm biến nhiệt độ A/20K-I-4''-PB, 20KΩ

A/20K-S-PB

Cảm biến nhiệt độ ngoài đường ống A/20K-S-PB, 20KΩ Ứng ...

A/2252-S-PB

Cảm biến nhiệt độ ngoài đường ống A/2252-S-PB, 2.252KΩ Ứng ...

A/3K-SP

Cảm biến nhiệt độ A/3K-SP, 3KΩ

A/AN -BP-6'CL2P

Cảm biến nhiêt độ A/AN-BP-6'CL2P, 10KΩ Cảm biến nhiệt độ ...

A/AN-BP

Cảm biến nhiệt độ A/AN-BP, 10KΩ

A/CP-BP

Cảm biến nhiệt độ A/CP-BP, 10KΩ Cảm biến nhiệt độ loại ...

A/CR-DC-12A

Relay điều khiển A/CR-DC-12A.

A/CS

Công tắc dòng điện A/CS. Loại Solid-Core nguyên khối ...

A/RH5-R

Cảm biến độ ẩm phòng A/RH5-R, sai số 5%. Độ ẩm 0-100% Ngõ ...

A/SCTV-250

Cảm biến dòng điện A/SCTV-250. Bộ cảm biến ACI với đầu ra ...

A/TT1K-D-4''-PB

Cảm biến nhiệt độ A/TT1K-D-4"-PB là loại cảm biến chuyên ...

Bộ khuếch đại kép đầu ra Triac TOB

TOB của ACI là bộ khuếch đại kép đầu ra Triac.

A/1.8K-A-4'-PB

Cảm biến nhiệt độ A/1.8K-A-4'-PB, 1.8KΩ

A/1.8K-BP

Cảm biến nhiệt độ A/1.8K-BP, 1.8KΩ

A/1.8K-BP-6'CL2P

Cảm biến nhiêt độ A/1.8K-BP-6'CL2P, 1.8KΩ Cảm biến nhiệt ...

A/1.8K-D-4''-PB

Cảm biến nhiệt đường ống A/1.8K-D-4''-PB, 1.8KΩ

A/1.8K-DO-4''

Cảm biến nhiệt độ đường ống A/1.8K-DO-4'', 1.8KΩ

A/1.8K-FA-24'-PB

Cảm biến nhiệt độ A/1.8K-FA-24'-PB, 1.8KΩ

A/1.8K-I-4''-PB

Cảm biến nhiệt độ A/1.8K-I-4''-PB, 1.8KΩ

Page 1 of 10