SNNP to Modbus gateway

PrintEmail
Bộ chuyển đổi giao thức mạng giữa SNMP và Modbus RTU/TCP
Description

BB2-6010 là gateway chuyên dụng cho phép chuyển đổi giao thức giữa SNMP và modbus RTU hoặc Modbus TCP.

Một bộ BB2-6010 cho phép kết nối nhiều thiết bị cùng lúc, cho phép đọc và ghi theo cả hai chiều.

Reviews

There are yet no reviews for this product.