BACnet to Modbus GateWay

PrintEmail
Bộ chuyển đổi giao thức Bacnet Modbus RTU/IP
Description

BB2-7010-01 cho phép chuyển đổi giữa giao thức BACNET và Modbus TCP và Modbus RTU. BB2-7010-01 sử dụng board mạch nhúng tích hợp web server cho phép cài đạt, thiết lập cấu hình thông qua web browser (IE,Firefox,Opera,..).

Reviews

There are yet no reviews for this product.