BACnet-SNMP Gateway

PrintEmail
Chuyển đổi giưa 2 giao thức BACnet IP và SNMP
Description

GW-BB2-7010-02 cho phép chuyển đổi giữa 2 giao thức BACnet IP và SNMP. Hỗ trợ song song SNMP V1và V2.

Reviews

There are yet no reviews for this product.