Results 1 - 6 of 6

Cảm biến độ ẩm phòng

A/RH5-R

Cảm biến độ ẩm phòng A/RH5-R, sai số 5%. Độ ẩm 0-100% Ngõ ...

A/RH-R-LCD

Cảm biến độ ẩm hiển thị LCD A/RH-R-LCD

A/RH1-R

Cảm biến độ ẩm trong phòng A/RH1-R. Ngõ ra dòng điện 2 dây ...

A/RH2-R

Cảm biến độ ẩm trong phòng A/RH2-R. Ngõ ra dòng điện 2 dây ...

A/RH3-R

Cảm biến độ ẩm trong phòng A/RH3-R. Ngõ ra dòng điện 2 dây ...

A/RH3-SP

Cảm biến độ ẩm A/RH3-SP, sai số 3% Tín hiệu đầu ra 4-20mA