Cảm biến không dây và các thiết bị điều khiển đi kèm

Results 1 - 6 of 6

Cảm biến không dây

Cảm biến nhiệt độ không dây

Cảm biến nhiệt độ không dây. Model: SST5630

Cảm biến nhiệt độ không khí bên ngoài không dây

Cảm biến nhiệt độ không khí bên ngoài không dây Model: ...

Cảm biến nhiệt độ phòng không dây

Cảm biến nhiệt độ phòng không dây với các bộ thu. Model: ...

Cảm biến nhiệt độ đường ống nước không dây

Cảm biến nhiệt độ đường ống nước không dây. Model: FT2630

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí bên ngoài không dây

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí bên ngoài không dây. ...

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm phòng không dây

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm phòng không dây. Model: WH2630