Việt Đức Complex
Toàn Cảnh Dự Án
Địa chỉ: 39 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Cung cấp các thiết bị cảm biên chênh áp, cảm biến khí nồng độ CO của ACI và tủ điều khiển DDC

THÔNG TIN DỰ ÁN

Vị Trí 

39 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Nội Dung 

Cung cấp các thiết bị cảm biên chênh áp, cảm biến khí nồng độ CO của ACI và tủ điều khiển DDC

Thời Gian Thi Công

Năm 2019