Dự Án Chung Cư Sky Central – Hà Nội




Toàn Cảnh Dự Án
Địa chỉ: 176 Định Công, Phương Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Cung cấp bộ điều khiển, cảm biến và thi công lắp đặt tủ điện cho hệ thống AHU
Thời gian: Năm 2018

THÔNG TIN DỰ ÁN

Vị Trí 

176 Định Công, Phương Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Nội Dung 

Cung cấp bộ điều khiển, cảm biến và thi công lắp đặt tủ điện cho hệ thống AHU

Thời Gian Thi Công

Năm 2018