Dự Án Căn Hộ Newton Residence
Toàn Cảnh Dự Án
Địa chỉ: 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Lắp đặt hệ thống khí CO, cung cấp thiết bị ACI

THÔNG TIN DỰ ÁN

Vị Trí 

38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Nội Dung 

Lắp đặt hệ thống khí CO, cung cấp thiết bị ACI

Thời Gian Thi Công

Năm 2018