Dự Án Bệnh Viện MEDLATEC Thanh Xuân
Toàn Cảnh Dự Án
Địa chỉ: Số 03 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Cung cấp bộ điều khiển, cảm biến và thi công lắp đặt tủ điện cho hệ thống AHU
Thiết bị cung cấp: Màn hình hiển thị & điều khiển, bộ điều khiển DDC

THÔNG TIN DỰ ÁN

Vị Trí 

Số 03 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Nội Dung 

Cung cấp bộ điều khiển, cảm biến và thi công lắp đặt tủ điện cho hệ thống AHU

Cung Cấp 

Màn hình hiển thị & điều khiển, bộ điều khiển DDC

Thời Gian Thi Công

Năm 2019