Dự Án Bệnh Viện Hoàn Mỹ
Toàn Cảnh Dự Án
Địa chỉ: 161 Nguyễn Văn Linh, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng
Cung cấp bộ điều khiển, cảm biến và thi công lắp đặt tủ điện cho hệ thống AHU

THÔNG TIN DỰ ÁN

Vị Trí 

161 Nguyễn Văn Linh, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng

Nội Dung 

Cung cấp bộ điều khiển, cảm biến và thi công lắp đặt tủ điện cho hệ thống AHU  

Thời Gian Thi Công

Năm 2019