Dự Án Trường Quốc Tế Mỹ
Toàn Cảnh Dự Án
Địa chỉ: 220 Nguyễn Văn Tạo, Nhà Bè, Hồ Chí Minh
Thi công hệ thống BMS cho hệ thống điện và thu hồi nhiệt
Thiết bị cung cấp: Bộ điều khiển BMS, bộ điều khiển DDC, các bộ hiển thị thông tin

THÔNG TIN DỰ ÁN

Vị Trí 

220 Nguyễn Văn Tạo, Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Nội Dung 

Thi công hệ thống BMS cho hệ thống điện và thu hồi nhiệt  

Cung Cấp 

Bộ điều khiển BMS, bộ điều khiển DDC, các bộ hiển thị thông tin

Thời Gian Thi Công

Năm 2018