Phần mềm cấu hình điều khiển DDC-Configurator


Phần mềm cho phép bạn cấu hình sử dụng hầu hết các loại cảm biến trên thị trường như.

- Cảm biến có ngõ vào dạng điện trở như cảm biến ánh sáng (quang trở), cảm biến nhiệt độ dạng NTC, PTC, Thermistor...

- Tất cả các loại cảm biến có ngõ ra điện áp 0-10VDC, 0-5VDC, 1-5VDC, 2-10VDC.

- Tất cả các loại cảm biến có ngõ ra dòng điện như 0-20mA, 4-20mA.


Phần mềm cho phép tính toán tổng hợp nhiều cảm biến theo chế độ MAX, MIN, Trung bình cộng.

Phần mềm cho phép cấu hình điều khiển biến tần, valve xả gió dạng tuyến tính bằng giải thuật điều khiển PID với đầy đủ 4 thông số P,I,D,T giúp việc cấu hình thiết bị trở nên đơn giản hơn.

Phần mềm cho phép cấu hình điều khiển quạt, điện trở và các thiết bị khác dạng ON/OFF thông qua 6 ngõ ra relay của bộ DDC-C46. Người dùng có thể tùy chỉnh riêng biệt 6 Setpoint, 6 điểm điều khiển Diff point và các thông số khác.

DDC Config 3

 

Chi tiết phần mềm và link download, bạn vui lòng truy cập http://pntechcontrols.com/vi/solution/43-ddc-configurator.html