Điều khiển nồng độ khí CO / CO2

Mô hình hoạt động của hệ thống

 

 

Hệ thống là một sự kết hợp của các cảm biến nồng độ khí CO, CO2, các loại cảm biến này giúp đo nồng độ khí thải hiện tại và trả về kết quả dạng dòng điện 4-20mA cho bộ điều khiển. Bộ điều khiển kiểm tra các tín hiệu, kiểm tra chế độ hoạt động của cảm biến, so sánh giá trị cài đặt và điều khiển ra quạt bên ngoài.

 

Bộ điều khiển.

- Màn hình điều khiển kết nối với bộ điều khiển qua chuẩn Modbus RS485, giúp truyền dữ liệu đi xa tối đa 1000m.

- Màn hình điều khiển cho phép cấu hình dãy đo của cảm biến giúp việc cài đặt cảm biến dễ dàng hơn.

- Màn hình điều khiển cho phép cài đặt từng ngõ vào cảm biến như cho phép hoạt động / không hoạt động, liên kết với ngõ ra quạt nào (chọn từ ngõ 1 đến 6).

- Ngõ ra cho phép cấu hình chạy theo thông số nào, bạn có thể chọn chế độ chạy Max / Min / Average. Bộ điều khiển sẽ tính toán và chọn giá trị thích hợp dùng làm ngõ vào điều khiển. Ngõ vào điều khiển sẽ so sánh với Set Point và Diff Point để đóng mở quạt.

- Màn hình điều khiển cho phép cải đặt Set Point (điểm chạy của thiết bị) và Diff Point để lệnh giá trị để đóng mở quạt hút. Giúp bạn dễ dàng điều khiển quạt.

- Tất cả các ngõ vào đều có biến Calib giúp bạn hiệu chỉnh cảm biến khi cần.

 

Tài liệu đính kèm:

Catalog màn hình điều khiển RS01-MB

Catalog bộ điều khiển DDC-C46

Cấu hình điều khiển thiết bị với phần mềm DDC-Configurator