Ứng dụng cảm biến quá nhiệt trong bảo vệ hệ thống

Sơ đồ mẫu lắp đặt cảm biến quá nhiệt

Một phương pháp lắp đặt điển hình.

Nguồn cấp được cấp trực tiếp từ một biến áp 24VAC. Công suất nhỏ khoảng 1A.

Chân COM được đấu nối vào chân điện áp 220VAC.

Chân Normal là chân có điện ra khi hệ thống bình thường

Chân Trip là chân có điện ra khi bị quá nhiệt, thường gắn với các đèn báo hiệu hoặc chuông.

Nút nhấn reset dạng tiếp điểm thường đóng, cho phép người dùng reset hệ thống bị quá nhiệt (lưu ý phải kiểm tra hết tất cả các thiết bị trước khi reset lại hệ thống để đảm bảo lỗi quá nhiệt không xảy ra nữa)

 Bạn vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật của cảm biến tại địa chỉ http://pntech.vn/tai-lieu-ky-thuat

http://pntech.vn