PNTECH JSC

Results 1 - 22 of 22

PNTECH CONTROLS

Bộ chuyển đổi giao thức mạng GW-485-IP

Bộ chuyển đổi giao thức GW-485-IP là bộ chuyển đổi chuyên ...

Bộ điều khiển DDC-88-MB

Bộ điều khiển DDC-88-MB được lập trình tùy theo yêu cầu của ...

Bộ điều khiển lập trình DDC-42-D

Bộ điều khiển có màn hình áp dụng cho các ứng dụng nhỏ. 4 ...

Bộ điều khiển lập trình DDC-C46

Bộ điều khiển lập trình DDC loại tiêu chuẩn, áp dụng cho ...

P/OVT-1R

Cảm biến quá nhiệt / Công tắt quá nhiệt Cảm biến đọc tín ...