Hướng Dẫn Sử Dụng Bộ Điều Khiển DDC-C46

 

 

          Bộ điều khiển DDC model DDC-C46 chuyên dụng trong hệ thống HVAC, với 12 ngõ vào đa chức năng, 4 ngõ ra analog và 6 ngõ ra relay. Tương thích các hệ thống điều khiển nồng độ khí CO, CO2, điều khiển AHU, hệ thống Chiller và các hệ thống HVAC khác.

Xem tiếp...

Hướng dẫn sử dụng Module mở rộng EXP-8UI8BI

          Module mở rộng EXP-8UI8BI là một module input hỗ trợ đồng thời 2 chuẩn truyền thông là Modbus RTU trên nền tảng RS485 và chuẩn truyền thông BACnet MSTP. Hai cổng truyền thông Modbus RTU và BACNet MSTP hoạt động song song và tách biệt với nhau nên bạn có thể sử dụng đồng thời cả hai chuẩn truyền thông này để đọc/ghi dữ liệu.

Thiết bị hỗ trợ 8 ngõ vào đa chức năng và 8 ngõ vào dạng On/Off cho phép hệ thống nhận tín hiệu từ hầu hết các loại cảm biến hiện có trên thị trường.

Xem tiếp...

Hướng dẫn sử dụng Module mở rộng EXP-16RO

          Module mở rộng EXP-16RO là một module với 16 ngõ ra Relay, hỗ trợ đồng thời 2 chuẩn Modbus RTU trên nền tảng RS485 và BACnet/MSTP.

Hai cổng truyền thông Modbus và BACnet có thể hoạt động song song và riêng biệt với nhau nên người dùng có thể sử dụng đồng thời 2 chuẩn giao tiếp này.

Thiết bị ngõ ra relay dạng On/Off cho phép dễ dàng kết nối và điều khiển các thiết bị qua mạng truyền thông.

Xem tiếp...

Hướng dẫn sử dụng Module mở rộng EXP-8UI8AO

Module mở rộng EXP-8UI8Alà một module In/Out hỗ trợ đồng thời 2 chuẩn truyền thông là Modbus RTU trên nền tảng RS485 và chuẩn truyền thông BACnet MSTP. Hai cổng truyền thông Modbus RTU và BACNet MSTP hoạt động song song và tách biệt với nhau nên bạn có thể sử dụng đồng thời cả hai chuẩn truyền thông này để đọc/ghi dữ liệu.

Thiết bị hỗ trợ 8 ngõ vào đa chức năng và 8 ngõ ra tuyến tính. Ngõ vào đa tính năng cho phép hệ thống nhận tín hiệu từ hầu hết các loại cảm biến hiện có trên thị trường. Ngõ ra tuyến tính dạng dòng điện 4-20mA cho phép thiết bị dễ dàng đấu nối điều khiển hầu hết các thiết bị khác như biến tần, van tuyến tính đóng mở thiết bị...

Xem tiếp...