ACI

aci logo-01

ACI là nhà sản xuất cảm biến chất lượng cao chuyên nghiệp trong lĩnh vực HVAC từ năm 1991.
Chúng tôi đã đạt được nhiều giải thưởng liên quan đến Nhà nước và Công nghiệp kể từ khi thành lập. Phương châm của công ty chúng tôi là “Engineering a Better Sensor Solution” - “Làm cho cảm biến ngày càng tốt hơn” và đó cũng là mục tiêu của mỗi phòng ban tại ACI.