Thiết bị mở rộng mạng RS485

PrintEmail
Thiết bị mở rộng mạng RS485
Description

Trong mạng truyền thông Modbus 485 các thiết bị được kết nối nối tiếp với nhau làm cho tín hiệu bi suy hao. Do đó cùng một đường kết nối ta chỉ kết nối được tối đa 32 thiết bị. Việc này làm hạn chế rất nhiều khi kết nối nhiều thiết bị cùng lúc. EXP-485 ra đời  nhằm mục đích giải quyết vấn đề trên. Cùng một lúc bạn có thể kết nối tối đa 32 x 8 = 256 thiết bị.

 

Tính năng:    
    1 Ngõ vào chuẩn RS485 cho Modbus Master
    8 Ngõ ra chuẩn RS485 cho Modbus Slave
    Hỗ trợ giao tiếp truyền thông chuẩn Modbus - RS485
    Tự nhận tốc độ baud và khung truyền, không cần cấu hình thiết bị.

Hoạt động: 
Bộ mở rộng tín hiệu mạng HUB485-MB được dùng chủ yếu để mở rộng mạng truyền thông Modbus 485. Tín hiệu Modbus 485 từ thiết bị Master được kết nối vào cổng RS485 Input. Tín hiệu này được nhân lên thành 8 tín hiệu độc lập nhau và truyền ra 8 cổng RS485 Output. Sau khi thiết bị Slave nhận được tín hiệu này nó sẽ trả lời lại cho bộ Master. Tín hiệu này truyền đến cổng RS485 Output và đi ngược về cổng RS485 Input để về thiết bị Modbus Master. Kết thúc quá trình truyền.

Thiết bị tự nhận tốc độ baud, khung truyền, chế độ truyền… mà không cần phải cấu hình.

Đặc tính điện áp: 
   Nguồn cấp    24VAC +/-10% tần số @ 50 or 60 Hz hoặc 12-28 VDC

Giao tiếp:
  Truyền thông RS485    Hỗ trợ chuẩn truyền thông Modbus và các chuẩn 
    tương thích với chế độ Master-Slave.

   
Sơ đồ chân


24 VAC + 0VAC: Nguồn cấp cho bộ mở rộng EXP-485 nguồn 24VAC / 24 VDC.

COM: chân kết nối với 0VAC đấu nối với chân GND của các bộ điều khiển khác nếu cần

An +: Chân tín hiệu (RS485 +) kết nối với các bộ Slave với n = 1..8
Bn - : Chân tín hiệu (RS485 -) kết nối với các bộ Slave với n = 1..8

A+   : Chân tín hiệu (RS485 +) kết nối với bộ Master.
B-    : Chân tín hiệu (RS485 -) kết nối với bộ Master.

 

Catalog sản phẩm:

File download

Những đánh giá

There are yet no reviews for this product.