Results 1 - 5 of 5

Cảm biến độ ẩm đường ống

A/RH1-D

Cảm biến độ ẩm lắp ống gió A/RH1-D. Ngõ ra dòng điện 2 dây ...

A/RH2-D

Cảm biến độ ẩm lắp ống gió A/RH2-D. Ngõ ra dòng điện 2 dây ...

A/RH2-RP-10'

Cảm biến độ ẩm đầu dò từ xa A/RH2-RP-10', sai số 2%

A/RH3-D

Cảm biến độ ẩm ống gió A/RH3-D. Ngõ ra dòng điện 2 dây ...

A/RH5-D

Cảm biến độ ẩm ống gió A/RH5-D. Ngõ ra dòng điện 2 dây ...