Manufacturer:
Select manufacturer
Page 1 of 2
Results 1 - 10 of 12

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm

A/DIFF-ENT

Bộ điều khiển chuyển đổi nhiệt độ, độ ẩm A/DIFF-ENT

A/ENT

Bộ điều khiển chuyển đổi nhiệt độ, độ ẩm A/ENT.

A/ENT-CTRL

Bộ điều khiển chuyển đổi nhiệt độ, độ ẩm A/ENT-CTRL

A/RH1-TT100-D

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm đường ống A/RH1-TT100-D.

A/RH1-TT100-O

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm ngoài trời A/RH1-TT100-O

A/RH1-xx-D

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm đường ống A/RH1-xx-D

A/RH1-xx-O

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm ngoài trời A/RH1-xx-O

A/RH1-xx-R

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm trong phòng A/RH1-xx-R.

A/RH2-TT100-R

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm trong phòng A/RH2-TT100-R

A/RH2-xx-RP-20'

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm đầu dò từ xa A/RH2-xx-RP-10'

Page 1 of 2